Over de WGA

WGA-en-WGA-premie

Elke werkgever kan te maken krijgen met arbeidsongeschiktheid van (ex-)werknemers. Nieuwe wetgeving in de afgelopen jaren maakt werkgevers steeds meer verantwoordelijk voor de re-integratie en uitkeringen van (ex-)werknemers. Welke plaats heeft de WGA-regeling hierin: Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten?

Over de WIA

Als een werknemer langer dan 104 weken ziek is en hierdoor minder dan 65% van zijn oude loon kan verdienen, kan hij recht hebben op een WIA-uitkering. De wet op de WIA bestaat uit twee onderdelen:
-Regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA)
-Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA)

De IVA-regeling geldt wanneer iemand volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is gekeurd. De IVA wordt betaald door middel van het arbeidsongeschiktheidsfonds en wordt niet verhaald op de werkgever.

WGA-regeling

Deze regeling is voor mensen die minimaal 35% en maximaal 100% arbeidsongeschikt zijn verklaard. De uitkeringen worden wel op de werkgever verhaald door het UWV, via de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk). Deze bestaat uit een individueel berekend premiepercentage. Helaas blijkt dat veel bedrijven te veel premie Werkhervattingskas betalen. Meer informatie over de controle van uw premie Werkhervattingskas, met onze PremieCheck, vindt u hier.

Premie is onderdeel van de Whk-premie

De Belastingdienst stuurt elk jaar aan werkgevers een beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas. Hierin staat een berekening van het premiepercentage dat moet worden betaald. De Werkhervattingskaspremie bestaat uit de WGA- en de Ziektewetpremie.
Zo wordt uw premie berekend

Geen premie betalen?

U kunt er ook voor kiezen om eigenrisicodrager te worden. U neemt dan zelf de regie in handen voor de kosten en verplichtingen van de uitkeringen. In de praktijk betekent dit dat u zelf de WGA-uitkeringen van (ex-)werknemers betaalt en de kosten van hun re-integratie. Met eigenrisicodragerschap krijgt u meer grip op de re-integratie van uw (ex-)werknemers en kunt u de instroom beperken.
Wat u moet weten over eigenrisicodrager