Schadelastbeheersing

Ziektewet- of WGA-lasten zijn bekende materie voor werkgevers. Heeft u (ex)werknemers met een WGA- of Ziektewet-uitkering? Dan bent u in de meeste gevallen financieel belast met deze uitkering.

Bijna al deze uitkeringen aan (ex)werknemers worden namelijk op de laatste werkgever verhaald:

  • via de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas die u aan de Belastingdienst betaalt
  • u bent eigenrisicodrager en betaalt de lasten zelf. Eventueel heeft u die risico’s ondergebracht bij een verzekeraar.

Welk spoor u hierin ook volgt, met een goede set aan maatregelen is het mogelijk om de Ziektewet en WGA-lasten zo laag mogelijk te houden. In het kort: continu inzicht in de status van de aan u toegekende dossiers, aandacht voor de betreffende (ex-)werknemer en optimaal de kansen in wet- en regelgeving benutten.

Ziektewet en WGA-lasten laag houden?

Dat kan! Schadelastbeheersing bestaat uit:

• Actieve houding werkgever en werknemer
• WIA-preventie: inzicht in risico en re-integratiekansen vanaf 26 weken verzuim
• Controle op juistheid toerekeningen UWV
• Controle op inhoud van dossiers UWV
• Bezwaar en beroepsprocedures
• ZW casemangement (ERD) & WGA Casemagement, zowel UWV als ERD
• Juiste financiering risico’s – via UWV, (deels) verzekeren of helemaal zelf dragen
• Verhalen van loonkosten en uitkeringen bij ongeval met schuldige derde (regres)
• No risk-uitvraag en administratie
• Ontdubbeling en optimalisatie overige verzekeringen (Zorg, Hiaat, Excedent)

Op al deze gebieden zetten wij onze jarenlange expertise in voor opdrachtgevers. Zij besparen op deze manier forse bedragen.

Nieuwsgierig?

Vraag om meer informatie of advies aan een van onze specialisten:
Sil Wagenaar
sil.wagenaar@hcscan.nl
(06) 1211 8345