WGA-premie en UWV

WGA-premie en UWV

WGA-premie en UWV: de meeste werkgevers hebben momenteel een WGA-verzekering via UWV. Zo zijn zij verzekerd voor de financiële gevolgen van ziekte bij (ex-)werknemers. UWV verhaalt de kosten van Ziektewet- en WGA-uitkeringen van elke organisatie middels de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas.

Berekening premie

Als werkgevers een publieke verzekering bij UWV hebben, krijgen zij een premie opgelegd op basis van de historische WGA-lasten. Uw premiepercentage wordt berekend aan de hand van de formule premieberekening T-2. Zo wordt uw premie Werkhervattingskas berekend.

WGA-premie en UWV: minimum en maximum

Bij een publieke verzekering heeft u altijd te maken met een minimum- en maximumpremie. Dit kan voordelig zijn: uw premie komt nooit boven de maximumpremie uit. Het kan ook nadelig werken, bijvoorbeeld als uw organisatie geen WGA-instroom heeft. Ook dan moet u alsnog de minimumpremie aan UWV betalen.

Lage premie door goede re-integratie

Wanneer u publiek verzekerd bent, legt u het succes van re-integratie als werkgever in handen van UWV. U kunt, naast de inspanningen van UWV, een eigen programma van dienstverlening voor re-integratie starten. Dit kan de WGA-uitkeringen sterk laten dalen en hun premie laten zakken tot het niveau van de minimumpremie. Zo zet u een eigen programma in werking.LINK naar slastbeheersing

Van ERD naar UWV

Bent u momenteel eigenrisicodrager voor de WGA en wilt u terugkeren naar UWV? Houdt er dan rekening mee dat de WGA-premies bij terugkeer waarschijnlijk hoger liggen dan voorheen. De premie is tegenwoordig op basis van uw historische WGA-lasten tijdens uw periode bij UWV én uw periode van eigenrisicodragerschap.

Overstappen? Niet zomaar

Treedt u weer in het publieke stelsel en verzekert u zich via UWV? Dan mag u voor een periode van minimaal drie jaar niet meer overstappen naar eigenrisicodragerschap.

Verschillen tussen publiek en privaat verzekeren