WGA-regeling

De WGA-regeling geldt bij (ex-)werknemers die langer dan 104 weken arbeidsongeschiktheid zijn en die UWV voor minimaal 35% en maximaal 100% arbeidsongeschikt heeft verklaard. De afkorting staat voor Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. U kunt zich verzekeren via UWV of zelf eigenrisicodrager worden. Lees meer over de opties en bekijk uw eigen WGA-instroom online

 

h

Over de WGA

Elke werkgever kan te maken krijgen met arbeidsongeschiktheid, Ziektewet en WGA-premie. Nieuwe wetgeving in de afgelopen jaren maakt werkgevers steeds meer verantwoordelijk voor de re-integratie en uitkeringen van (ex-)werknemers. Welke plaats heeft de WGA-regeling hierin: Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten?

Lees meer
h

Premie Werkhervattingskas

Werkgevers ontvangen jaarlijks de beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk). Deze premie bestaat uit twee componenten: de WGA- en de Ziektewetpremie. In de beschikking wordt een premiepercentage vermeld. Deze moeten werkgevers over het premieloon aan de Belastingdienst betalen.

Lees meer
h

Check uw WGA-instroom

Werknemers die na twee jaar ziekte door het UWV gekeurd worden, komen in aanmerking voor een WGA-uitkering. Deze uitkering wordt 10 jaar lang toegerekend aan de (ex-) werkgever. Nieuwsgierig naar de WGA-instroom van (ex-) werknemers binnen uw organisatie? Vergelijk uw instroom met die van anderen met deze online benchmarking tool.

Lees meer
h

Eigenrisicodrager WGA

Als werkgever kunt u ervoor kiezen om eigenrisicodrager (ERD) te worden. U neemt dan zelf de regie in handen voor de kosten en verplichtingen van WGA-uitkeringen. In de praktijk betekent dit dat u zelf de WGA-uitkeringen van (ex-)werknemers betaalt en de kosten van hun re-integratie. Voor een aantal bedrijven is dit een goedkopere en betere optie dan het betalen van de WGA-premie via het UWV.

Lees meer
h

WGA-premie via UWV

De meeste werkgevers maken momenteel deel uit van het publieke stelsel. Via UWV zijn zij verzekerd voor de financiƫle gevolgen van ziekte bij (ex-)werknemers. UWV verhaalt de kosten van Ziektewet- en WGA-uitkeringen van elke organisatie middels de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas. Bent u op deze manier verzekerd?

Lees meer