Premie Werkhervattingskas

premie Werkhervattingskas

Werkgevers ontvangen jaarlijks de beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk). Deze premie bestaat uit twee componenten: de WGA- en de Ziektewetpremie. In de beschikking wordt een premiepercentage vermeld. Deze moeten werkgevers over het premieloon aan de Belastingdienst betalen.

Premie Werkhervattingskas

Uw gedifferentieerde premie Werkhervattingskas wordt gebaseerd op gegevens uit het verleden. Concreet gezegd: de premie wordt berekend op basis van het totaalbedrag aan uitkeringen dat twee jaar geleden is uitbetaald aan de uitkeringsgerechtigden die verbonden zijn aan uw organisatie.

Onjuiste berekeningen van de premie Werkhervattingskas komen nog te vaak voor. Lees hier hoe wij u kunnen ontzorgen bij de controle en correcties met de PremieCheck.

Loonsom als basis voor berekening

Voor de berekening van de premie maakt de Belastingdienst onderscheidt in drie typen organisaties. Organisaties worden ingedeeld op basis van de loonsom.

  • Verloont u minder dan € 337.000,- dan bent u een ‘kleine’ werkgever. U betaalt ongeacht de toe te rekenen uitkeringen een vaste sectorpremie afhankelijk van uw sectorindeling.
  • Verloont u meer dan € 337.000,- en minder dan € 3.370.000,- dan bent u een ‘middelgrote’ werkgever. U betaalt een premie die deels individueel en sectoraal is bepaald.
  • Verloont u meer dan € 3.370.000,- dan bent u een ‘grote’ werkgever. U betaalt een individueel bepaalde premie.

Op basis van deze verhouding worden parameters ingezet (die per jaar veranderen) om tot uw premie te komen. De premie Werkhervattingskas bestaat uit de WGA- en de Ziektewetpremie.

10 jaar WGA-uitkering betalen

Volgens de wet is een werkgever gedurende 10 jaar, vanaf toekenning van een WGA-uitkering, verantwoordelijk voor het dragen van de financiële lasten van de uitkering. Wanneer er sprake is van een uitkering, kan het zo zijn dat de werkgever deze WGA-uitkering 10 jaar lang moet betalen. De kosten per WGA-uitkering kunnen oplopen tot ruim € 350.000 over een periode van 10 jaar.

Voor advies of tips kunt u altijd bij ons terecht: neem contact op!